STÅ

STÆRKERE

 I DIT LIV

KROP OG PSYKE I BALANCE


Samtaleterapi er et tilbud til dig, der ønsker at stå stærkere i livet. 

Måske ønsker du at mindske et eller flere problemers indflydelse i dit liv. Du føler dig fastlåst eller har et ønske om, at fylde mere i dig selv, stå ved dig selv, blive lyttet til eller simpelthen lære dig selv bedre at kende. 

Min tilgang som narrativ psykoterapeut er, at det ikke er personen, der er problemet - det er problemet, der er problemet. I min praksis har vi sammen fokus på, at få øje på problemet og få kortlagt problemets udbredelse, strategier, effekter og også undtagelserne fra problemet. Desuden har vi fokus på at få alle de andre historier frem i lyset, dem vi normalt ikke lægger så meget mærke til, men som kan lære os fantastisk meget om os selv. 

I samtalerne afdækker vi også de historier, der evt. står i vejen for, at du kan leve det liv, DU gerne vil. Det indebærer nogle gange, at de ting, vi siger til os selv, må pilles fra hinanden, da det ikke altid er klart, hvor vores overbevisninger og leveregler kommer fra. Til gengæld kan det ofte komme til at stå klart, at nogle af vores normer, overbevisninger eller leveregler skaber problemer for os i stedet for at hjælpe os. Det kan være meget befriende pludselig at se normer og overbevisninger i et nyt lys, og opdage at vi ikke nødvendigvis behøver at bruge dem som retningslinier.

Psykoterapien kan kombineres med kropsterapi.

©  2020 kropogpsykeibalance.dk  -  Kropsterapi & psykoterapi i København og omegn  -  Henning Güldenstein & Rikke Hessellund, Tersløsevej 38, Brønshøj / København

Facebook